Stvaranje "SP FRIGO" započeto je 1993. godine. Skromni početak sa puno volje i entuzijazma doveo je do sadašnjeg "SP FRIGO" d.o.o. Početni rad najviše je bio baziran na proizvodnji, montaži i servisiranju manjih rashladnih uređaja. Proširivanjem obima posla, proširile su se i usluge koje "SP FRIGO" nudi, čemu je umnogome doprinelo i širenje proizvodnog programa. Naš rad je koncentrisan na izradi, montaži i servisiranju rashladnih, klima i ventilacionih sistema. Za nama su mnoge godine rashlađivanja prostora u pečurkanama, sušarama drveta, većih i manjih prodajnih objekata, poslovnih objekata... Od 2007. godine, naš servis poseduje sertifikat za servisiranje i montažu "LG" klima uređaja.
Asortiman uređaja za hlađenje je veliki, od split-sistema do multi-sistema za hlađenje velikih prostora.U proizvodnji, montaži i servisiranju uključen je tim odgovornih, savesnih i kreativnih ljudi. Osnovno obeležje naših proizvoda i usluga je visok standard poštovan u svim segmentima. Korisnici naših proizvoda i usluga zadovoljni su poštovanjem rokova, mogućnošću stalne tehničke podrške i mogućim učestvovanjem u samom kreiranju željenog proizvoda ili usluge. Svi radovi izvode se mašinama moderne tehnologije, što je takođe jedna od garancija za kvalitet. Višegodišnje uspešno egzistiranje na tržištu imaju čvrstu osnovu u brzini i kvalitetu usluga koje pružamo.
 
Design by NormaReclamare